Author

पी बी सावंत

Browsing

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविण्याची प्रक्रिया अथ पासून इति पर्यंत राजकीयच आहे. भारताच्या राज्यघटनेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविण्यासाठी कलम १२४ (४) व १२४(५) नुसार तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर महाभियोगाची कारवाई करण्यासाठी १२४(४) व २१७ (१ बी ) हे दोन कलमे संयुक्तपणे तरतूद सांगतात.…