Tag

gauri lankesh

Browsing

देशात आपल्या आजूबाजूला काय घडत आहे ते समोर स्वच्छ दिसत असतानाही, “छे हे वाईट आहे, पण हा काही फॅसिझम नाही. फॅसिझम असा नसतो” असल्या नकारात्मक वृत्तीमुळे येथे फोफावणाऱ्या फॅसिझमला अाणखी फोफावण्यास राजकीय अवकाश मिळतो. म्हणूनच अलीकडेच थंड डोक्याने करण्यात आलेला गौरी लंकेशचा योजनाबद्ध खून हा हिंदू फॅसिझमचा अविष्कार आहे हे सांगावेच लागते. खुनी पकडले जातात की नाही, त्यांना शिक्षा होते की नाही हे प्रश्न माझ्या मते फारच दुय्यम आहेत. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी या शृंखलेतील गौरी ही चौथी हत्या आहे. भविष्यात या शृंखलेत अजूनही नावे जोडली जाण्याची शक्यता दाट आहे.

–कुमार केतकर

जिव्होवानी जेंटील हे इटालियन गृहस्थ १८७५ साली जन्मले. लहानपणापासून त्यांचा तत्वज्ञान या विषयाकडे ओढा होता. त्या विषयात प्राविण्य मिळवून तारुण्यात त्यांनी इटली व रोम मधील वेगवेगळ्या विद्यापीठात इतिहास व तत्वज्ञान या विषयांत प्राध्यापकी केली. जेंटील स्वतः नास्तिक होते, परंतु आपण सांस्कृतिक दृष्टीने कट्टर कॅथॉलिक आहोत अशी जाणीव त्यांनी आवर्जून जपली होती. साधारण आपल्या सावरकरांसारखीच. राष्ट्राची उन्नती साधायची असेल आणि त्याला आपला वैभवशाली भूतकाळ परत मिळवून द्यावयाचा असेल तर प्रखर राष्ट्रवाद जोपासावाचं लागेल आणि त्याची पायाभरणी अगदी शालेय शिक्षणक्रमापासून करावी लागेल अशी जेंटीलची धारणा होती.