Tag

banoncattlesale

Browsing

अति उजव्या विचारसरणीच्या एका विशिष्ट्य गटाला संतुष्ट करण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामागे गुरांच्या कत्तलीचा प्रामुख्याने व्यवसाय करणाऱ्या मुसलमान समुदायाला आर्थिक दृष्ट्या अपंग करण्याचे एक षडयंत्र आहे पण यातून गोपालन करणारा, बहुसंख्य हिंदू असलेला शेतकरी वर्ग जास्त भरडला जाणार आहे.  

शैलेंद्र मेहता

आपल्या जवळच्या माणसांवरचा विश्वास उडाला म्हणून एक राजा एका माकडाला आपला अंगरक्षक नेमतो. एक दिवस राजा झोपलेला असताना राजाच्या नाकावर बसलेली माशी मारण्यासाठी माकड आपल्या हातातला सोटा राजाच्या नाकावर हाणतो आणि राजा तात्काळ गतप्राण होतो. अशा आशयाची एक गोष्ट लहानपणी वारंवार वाचनात आली  होती. गोष्टीचे तात्पर्य, मूढमती – मूर्खांवर विसंबून राहणे म्हणजे मरणाला आमंत्रण .

सद्याची राजकीय परिस्थिती पाहता  सोटा हातात धरलेले सरकारी माकड डोळ्यांसमोर येते आणि म्हणूनच त्याच्यावर विसंबून झोपून न राहता जनतेवर सतत डोळे उघडे ठेवून जागरणे करायची पाळी आली आहे.